Oznam:
Stiahnuť – Inkluzívny model vzdelávania
Ponúkame:

  • predprimárne vzdelávanie nultého stupňa
  • atmosféru pohody a podmienky pre zdravé učenie detí na báze vzájomnej úcty a dôvery
  • príprava predškolákov
  • prevádzame relaxačné respiračné zdravotné cvičenia
  • poplatky za MŠ primerané

Z ďalších aktivít:

  • základy anglického jazyka
  • enviromentálna výchova
  • uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu
  • dramatické a hudobno-pohybové aktivity
  • využitie PC pri práci s deťmi, výukové programy pre deti predškolského veku
  •  v spolupráci so ZUŠ základy hry na flautu

Informácie denne v SMŠ.